20 J. W. Goethe minčių ir citatų

20 J. W. Goethe minčių ir citatų


 1. Niekas nežino, kiek turi jėgų, kol jų neišbandė.
 2. Kai idėjos susiduria su charakteriu, atsiranda reiškinių, kurie stulbina pasaulį tūkstantmečius.
 3. Ir klaida būna naudinga, kol esame jauni; kad tik nesinešiotume jos iki senatvės.
 4. Kaip pažinti save? Anaiptol ne stebėjimu, o tik veiksmais. Bandyk nugalėti savo baimę, ir tuoj pat save pažinsi.
 5. Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj.
 6. Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus.
 7. Nesiilsėk! Gyvenimas šuoliuoja tolyn; eik ir išdrįsk kol dar esi gyvas. Po savęs palik tai, kas galinga ir didinga, kas įveiktų laiką.
 8. Kai žmogus klysta, pastebėti gali visi; kai jis meluoja, pastebi ne kiekvienas.
 9. Žmogaus gyvenimo istorija sudaro jo charakterį. Charakteris – energingas siekimas užsibrėžtų tikslų.
 10. Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.
 11. Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo.
 12. Elgdamiesi su artimaisiais taip, kaip jie to nusipelno, darome juos tik blogesnius, o elgdamiesi taip, tarsi jie geresni nei yra iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresniais.
 13. Niekas negali spręsti apie kitus, kol neišmoks spręsti apie save patį.
 14. Jei aš priimsiu tave tokį, koks tu esi, tau nebus geriau; tačiau jei laikysiu tave tuo, kuo tu gali tapti, aš tau padėsiu tapti tokiu.
 15. Ko jūs nesuprantate, tas jums nepriklauso.
 16. Ilgai svarstantis ne visada randa geriausią sprendimą.
 17. Juokingiausias įprotis – patikti visiems.
 18. Principai turi būti įgyvendinami. Kitaip jie nieko neverti.
 19. Paklausyti gero patarimo – vadinasi, išplėsti savo galimybes.
 20. Didžiausias žmogaus nuopelnas yra, žinoma, tai, kad jis kuo daugiau apvaldo aplinkybes ir kuo mažiau leidžia joms lemti save.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – vokiečių rašytojas, humanistas, politikas, mokslininkas ir filosofas.Panašūs strapsniai:


Taip pat skaitykite: